แบบสำรวจรายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน สสจ./สสพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
ระดับ *
กลุ่ม/ฝ่าย *
สสจ./สสพ. *
Email (ใช้ของ Gmail เท่านั้น) *